Algemeen
Wie mag een woning huren en bewonen?

Als je jezelf inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente waar de woning staat én er zelf gaat wonen, kun je een woning huren in Westbeat. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van het huurcontract en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

Controleer of je voldoet aan de inkomensrichtlijnen. Zo ja, vul online het inschrijfformulier volledig in en upload daar de gevraagde documenten. Druk op verzenden en je inschrijving is afgerond! Je verneemt zo snel mogelijk of je een woning toegewezen hebt gekregen en krijgt digitaal het huurcontract ter ondertekening aangeboden. Wanneer het huurcontract is ondertekend kun je starten met de voorbereidingen op de verhuizing!

Wanneer zijn de appartementen gereed en zou ik kunnen verhuizen?

De appartementen zijn inmiddels klaar en PER DIRECT BESCHIKBAAR!

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 kalendermaand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni. 

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja er zijn servicekosten. De exacte hoogte van de servicekosten voor de appartementen zijn nog niet vastgesteld. De verwachting is dat deze rond de € 100,- per maand zullen zijn.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen in Westbeat worden verhuurd in de vrije sector. Daarom is het niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020) kun je huurtoeslag ontvangen.

Kan ik een appartement delen met een vriend(in)?

Voor de woningen in Westbeat geldt dat je deze mag delen met een vriend of vriendin. Voorwaarde is wel dat na de verhuizing alle bewoners zich moeten inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de gemeente Amsterdam.

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

Je neemt natuurlijk graag je harige vriendje of goudvis mee naar je nieuwe huis. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, ontsnapt uit de woning (of tuin) en geen schade aan de woning toebrengt.

Huren is slim en luxe! Waarom?

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Toetsing en inkomen
Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een woning te huren is het belangrijk dat je iedere maand de huur kunt betalen. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld:

  • Minimaal bruto maandinkomen van 3,5 x de maandhuurprijs inclusief de huurprijs voor de parkeerplaats (indien van toepassing);
  • Bij twee gezinsinkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee;

Eigen vermogen
Wanneer je eigen vermogen hebt en dit van belang is om mee te tellen, dan rekenen wij 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop het overige jaarinkomen. Eigen vermogen vanaf € 50.000,- telt mee. Naast je eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Op basis van beschikbaarheid.

Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Nee, het is niet mogelijk om te huren met een garantstelling.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen dien je zelf een vast en voldoende inkomen te hebben die past bij de inkomensrichtlijnen.

Telt studiefinanciering mee als inkomen?

Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen.

Kan ik als ondernemer een woning huren?

Ja hoor! Als ondernemer kun je een woning huren als je minimaal 2 jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomensrichtlijnen voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Het is goed om te weten dat aan ondernemers een waarborgsom van 3 maanden de kale huur wordt gevraagd bij het sluiten van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet voor de sleuteloverdracht in bezit zijn van de verhuurder.

Kan ik als uitzendkracht een woning huren?

Het is belangrijk dat je ook op langere termijn de huur kunt betalen. Daarom is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst van minimaal één jaar te hebben, ondersteund met een intentieverklaring van de werkgever. Met een nul-urencontract of een contract via een uitzendbureau kun je niet aan deze voorwaarden voldoen. Een contract via een detacheringsbureau wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van het contract.

Inschrijven
Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

Controleer of je voldoet aan de inkomensrichtlijnen. Zo ja, vul online het inschrijfformulier volledig in en upload daar de gevraagde documenten. Druk op verzenden en je inschrijving is afgerond! Je verneemt zo snel mogelijk of je een woning toegewezen hebt gekregen en krijgt digitaal het huurcontract ter ondertekening aangeboden. Wanneer het huurcontract is ondertekend kun je starten met de voorbereidingen op de verhuizing!

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een appartement is het van belang dat je kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Als huurder moet je zelf aan deze richtlijnen voldoen, garantstelling van derden is niet mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt.

Zodra de verhuur start, kun je het online inschrijfproces starten. Hier wordt gevraagd om gegevens over je inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of je aan de inkomenseis voldoet.

 

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

Zodra de verhuur van start gaat, vind je op de website een button met ‘direct inschrijven’. Je kunt vervolgens een account aanmaken voor ‘mijn omgeving’; een online dossier waarin je veilig jouw gegevens en documenten kunt aanleveren.

Wil je op de hoogte gebracht worden zodra de verhuur van start gaat? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Welke documenten moet ik uploaden?

Een belangrijk onderdeel van de online inschrijving is het uploaden van documenten, zodat de juiste woning toegewezen kan worden. Zonder complete documenten word je inschrijving niet in behandeling genomen.

Welke documenten je dient te uploaden, lees je hieronder.

Identiteit
• Uittreksel bevolkingsregister (van beiden, maximaal 3 maanden oud)
• Een verklaring van de huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben je wél inwonend? Dan hoef je dit document niet aan te leveren. Klik hier voor een blanco verhuurdersverklaring.

Ben je in loondienst?
• Werkgeversverklaring. Klik hier voor een blanco werkgeversverklaring.
• Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen: Handleiding UWV formulier aanvragen DigiD. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Heb je een uitkering?
Een uitkering wordt, wanneer dit het 2e inkomen betreft, meegenomen in de berekening.
• Toezeggingsbrief UWV
• Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen: Handleiding UWV formulier aanvragen DigiD. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Ben je gepensioneerd/AOW-gerechtigd?
• Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
• Inkomensverklaring van de belastingdienst
• Kopie bankafschrift waarop storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien:
Als ondernemer kun je jouw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543 of door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Let op: je kunt dit document alleen opvragen met een DigiD.

Heb je geen inkomensverklaring?
Dan is een accountantsverklaring met jaarrekening noodzakelijk.
De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:
• Balans, winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar opgemaakt door accountant/administratiekantoor.
• Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
• Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar
• Recent Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register (niet ouder dan 3 maanden)
• Bankgarantie van minimaal 3 maanden
• Verklaring IB60

Heb je een koopwoning?
Dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypotheeklasten en de huurkosten te dragen.
Bij een koopwoning zijn de volgende situaties mogelijk en dien je de volgende documenten te uploaden:
De woning is verkocht:
• (Voorlopige) koopakte aanleveren
• Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening.

Je houdt de hypotheek aan:
• Jaaropgaven van hypotheekverstrekker
• Bankafschriften met hierop de maandelijkse hypotheeklasten
Tevens dien je er rekening mee te houden dat je vanuit de huurovereenkomst verplicht bent je in te schrijven op het adres van het gehuurde. Eventuele hypotheekrente aftrek komt hiermee te vervallen.

Klik hier voor een blanco hypotheekverklaring.

Scheiding
In geval van scheiding is het van belang dat je jouw financiële positie kunt onderbouwen op basis van het scheidingsconvenant of verklaring mediator, zodat wij kunnen vaststellen of er voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen.

Eigen vermogen
Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent, in loondienst voor bepaalde tijd bent, je niet volledig aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen of in het geval van afwijkende situaties.

Moet ik borg betalen?

Wanneer een van de hoofdbewoners een tijdelijk contract heeft, is het noodzakelijk om één maand borg te betalen om risico’s op te vangen. Voor ZZP’ers dient er een borg van 3 maanden betaald te worden.

Opleveringsniveau/oplevering
In de appartementen van Westbeat zitten Hotfill aansluitingen. Wat houdt dat in?

De wasmachine dient aangesloten te worden op een Hotfill systeem evenals de vaatwasser in de keuken (vaatwasser zal reeds aangesloten zijn). Met Hotfill sluit je de wasmachine rechtstreeks aan op de warmwaterkraan. De machine hoeft het water dan niet zelf te verwarmen en dat scheelt elektriciteit. Met een hotfill-wasmachine kun je 10 tot 35% aan energiekosten besparen. Niet alle typen wasmachines zijn hier geschikt voor, echter is er een module geplaatst waardoor er keuze is voor jou als huurder om van de installatie gebruik te maken.

Voor de vaatwasser geldt dat de vaat eerst met de hand afgespoeld moet worden alvorens je het in de vaatwasser plaatst.

Kan ik zelf een keuken en/of badkamer uitkiezen?

De appartementen worden voorzien van een luxe Bribus keuken met Atag inbouwapparatuur, en een moderne badkamer. Je kunt deze niet zelf uitkiezen. De keuken en badkamer worden met een hoogwaardige en neutrale afwerking opgeleverd. De keuken- en badkameropstelling en het formaat zie je in de plattegronden van de specifieke appartementen.

Wat voor apparatuur zit er in de keuken?

In elk appartement zit een moderne keuken van het merk Bribus. De opstelling staat weergegeven op de plattegronden. De kasten zijn wit, het aanrechtblad is zwart composiet. De inbouwapparatuur is van Atag en bestaat uit een inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koel-/vriescombinatie en een combimagnetron.

Hoe is de badkamer ingericht?

De indeling van de badkamer staat weergegeven in de plattegronden. De badkamer is voorzien van een inloopdouche of een douchehoek met deur, handdoekenradiator en een (dubbele) wastafel. Boven de wastafel hangt een spiegel. De tegels op de vloer zijn antraciet van kleur, de tegels op de wand zijn hoogglans wit. Afhankelijk van de grootte van het appartement vind je in de badkamer ook een tweede toilet.

Hoe is het separate toilet afgewerkt?

Er is een hangend wandcloset en fonteintje met toiletkraan en toiletrolhouder. De vloertegels zijn antraciet van kleur en de wandtegels hoogglans wit.

Hoe wordt de woning verwarmd?

De woningen zijn voorzien van vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming. Er hangt een handdoekenradiator in de badkamer. De verwarming is aangesloten op een WTW installatie. Hierdoor is er dus geen gasaansluiting meer nodig.

Hoe werkt het met de gratis vloer bij de Royal Apartments?

Als je een Royal Apartment huurt, krijg je daar een vloer bij van John van Zweden. Je mag daar zelf laminaat uitkiezen dat past bij jouw interieur. Je maakt zelf een afspraak om de vloer na de sleuteloverdracht te laten leggen. De vloer wordt een onderdeel van het appartement en mag bij verhuizing dus niet meegenomen worden.

Download de flyer
Is er een afzuigsysteem in de woning geplaatst?

Ja, iedere woning wordt voorzien van een WTW-installatie. Warmteterugwin ventilatie is een energiezuinige manier van ventileren.

Deze installatie zorgt voor frisse lucht in je woning, door middel van verse, buitenlucht naar binnen te zuigen. Tegelijkertijd zuigt dit apparaat “gebruikte” binnenlucht af.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden in de woonkamer, hal, slaapkamers, zijn afgewerkt met behang in een neutrale kleur. Sommige wanden nabij de keuken zijn voorzien van wit spuitwerk. De plafonds worden voorzien van wit spuitwerk. De wand in het toilet boven de tegels is voorzien van spuitwerk.  

Is het schilderen van de wanden toegestaan?

De wanden worden met behang opgeleverd. Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten en decoreren. Dus je mag wanden `sausen` of (opnieuw) behangen.  Houd er rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in het oorspronkelijke staat moet terugbrengen. 

Kozijnen en deuren mag je niet schilderen. Boren in tegels (badkamer, toilet, keuken) is niet toegestaan.

Mag ik zonwering bevestigen aan de buitenkant van de gevel?

Het plaatsen van zonwering mag enkel na goedkeuring van de vastgoedmanager. Zij kunnen je informeren over de juiste uitvoering en kleur.

Voorzieningen
Is er een service manager aanwezig in Westbeat?

Westbeat heeft een eigen app via Area of People waar jij als bewoner exclusief toegang toe hebt. Het idee achter de app is dat het je helpt om van je gebouw een Micro- Dorp te maken, waarin je elkaar makkelijk kunt vinden en helpen.

De Westbeat-app bestaat uit verschillende interessegroepen die je kunt volgen. Zo leen je straks makkelijk een boormachine of deel je een parkeerplaats met je buren. Heeft iemand in Westbeat een pakketje voor je aangenomen? Via het burenoverzicht vind je deze buur snel terug en stuur je een privéberichtje.

Je servicevragen en reparatieverzoeken dien je eenvoudig in en via statusupdates volg je de voortgang in de app. Ook word je op de hoogte gehouden over onderhoudswerkzaamheden van bijvoorbeeld glazenwassers en schoonmakers.

Zit er een berging bij het appartement?

In het appartement heb je een interne berging met daarin ruimte voor wasmachine en/of droger, en de WTW unit. Er zit geen externe berging bij je appartement.

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Westbeat is voorzien van een aparte fietsenstalling waar je je fiets kwijt kunt.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Er is een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar in de ondergelegen parkeergarage. Een parkeerplaats kost €125- per maand exclusief servicekosten. Je huurt geen vaste parkeerplaats, waar je je auto kunt parkeren kan dus per keer verschillen.

Zijn er laadpalen in de parkeergarage voor mijn elektrische auto?

Er worden 6 laadstations in de parkeergarage aangelegd.

Westbeat heeft MyPup lockers, wat houdt dat in?

Een MyPup is een pakketservice, door middel van kluisjes. In de centrale hal worden kluisjes geplaatst, waar je vervolgens je pakketten kunt laten bezorgen. Zo hoef je niet thuis te blijven om je pakket aan te nemen en haal je het zelf op uit de kluis wanneer het jou uitkomt! En, je kunt hiermee ook retourneren en zelf pakketjes verzenden. Dus passen die schoenen toch niet zo lekker, dan stuur je ze gewoon weer via hetzelfde kluisje terug.

 

Duurzaamheid
Hoe energiezuinig is Westbeat?

Heel erg energieneutraal! De EPC is zelfs -0,05. Welke maatregelen zijn er dan getroffen om het gebouw zo energieneutraal te krijgen?

Onder andere door de volgende kenmerken:
– Goede isolatie
– Drievoudige beglazing
– Buitenzonwering
– Gasloze woningen
– Laadpalen in de parkeergarage

Energie-efficiënte installaties, waaronder:
– Duurzame koeling middels een warmtebesparend en efficiënt ventilatiesysteem (drycooling)
– Stadsverwarming
– Zonnepanelen waarvan de opbrengst voor de algemene ruimten is
– Hotfill installatie voor de vaatwasser en wasmachine

Wat is de Green Wall?

Aan de noordgevel vind je groene geveldelen, de ‘Green Wall’. Dat houdt in dat er delen van de gevels zijn voorzien van beplanting. Deze groene gevels hebben een positief effect op eventueel geluidsoverlast. Daarnaast nemen de groene gevels fijnstof op. En tenslote versterken de gevels de biodiversiteit: het trekt vogels en insecten aan.