Algemeen
Wie mag een woning huren en bewonen?

Als je jezelf inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente waar de woning staat én er zelf gaat wonen, kun je een woning huren in Westbeat. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van het huurcontract en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

Controleer of je voldoet aan de inkomensrichtlijnen. Zo ja, vul online het inschrijfformulier volledig in en upload daar de gevraagde documenten. Druk op verzenden en je inschrijving is afgerond! Je verneemt zo snel mogelijk of je een woning toegewezen hebt gekregen en krijgt digitaal het huurcontract ter ondertekening aangeboden. Wanneer het huurcontract is ondertekend kun je starten met de voorbereidingen op de verhuizing!

Wanneer zijn de appartementen gereed en zou ik kunnen verhuizen?

De verwachte oplevering is vierde kwartaal van 2020. Vele professionals op de bouw zijn dagelijks bezig om deze mooie appartementen op tijd op te kunnen leveren. Maar er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn die de bouw vertragen. Hierbij kun je denken aan weersomstandigheden zoals harde wind of vorst, maar ook het aanleveren van afbouwmateriaal.

Wil je graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op onze Facebookpagina en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Dan mis je nooit meer een mijlpaal!

Kan ik de woningen bezichtigen?

Je bent vast erg nieuwsgierig hoe de woningen er uit komen te zien! Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het niet mogelijk om de woningen zomaar te bezichtigen. Om je toch een goed beeld te geven van het uiteindelijke resultaat, vind je op de website impressie beelden.

Mocht er een kijkmogelijkheid georganiseerd worden op de bouw of een modelwoning, word je daarvan op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief. Zorg er dus voor dat je die ontvangt! Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni. 

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja er zijn servicekosten. De exacte hoogte van de servicekosten voor de appartementen zijn nog niet vastgesteld. De verwachting is dat deze rond de € 100,- per maand zullen zijn.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen in Westbeat worden verhuurd in de vrije sector. Daarom is het niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020) kun je huurtoeslag ontvangen.

Kan ik een appartement delen met een vriend(in)?

Voor de woningen in Westbeat geldt dat je deze mag delen met een vriend of vriendin. Voorwaarde is wel dat na de verhuizing alle bewoners zich moeten inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de gemeente Amsterdam.

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

Je neemt natuurlijk graag je harige vriendje of goudvis mee naar je nieuwe huis. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, ontsnapt uit de woning (of tuin) en geen schade aan de woning toebrengt.

Wat is de invloed van de maatregelen omtrent Corona de bouw?

Op deze website vermelden wij de geplande oplevering van de woningen. Op dit moment verwacht de aannemer dat deze datum wordt gehaald. Echter, de opleverdatum kan door omstandigheden verzet worden, zoals bijvoorbeeld door het later aangeleverd krijgen van de bouwmaterialen of wanneer er verdere beperkende maatregelen door de overheid worden ingevoerd. Wij houden dit goed voor jou in de gaten en wanneer je bij ons een woning wilt huren, informeren wij je uiteraard tijdig over de sleuteloverdracht.

Houd hier dus rekening mee wanneer je de huur opzegt of je woning verkoopt.

Huren is slim en luxe! Waarom?

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Toetsing en inkomen
Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een woning te huren is het belangrijk dat je iedere maand de huur kunt betalen. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld:

  • Minimaal bruto maandinkomen van 3,5 x de maandhuurprijs inclusief de huurprijs voor de parkeerplaats (indien van toepassing);
  • Bij twee gezinsinkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee;

Eigen vermogen
Wanneer je eigen vermogen hebt en dit van belang is om mee te tellen, dan rekenen wij 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop het overige jaarinkomen. Eigen vermogen vanaf € 50.000,- telt mee. Naast je eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Op basis van beschikbaarheid.

Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Nee, het is niet mogelijk om te huren met een garantstelling.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen dien je zelf een vast en voldoende inkomen te hebben die past bij de inkomensrichtlijnen.

Telt studiefinanciering mee als inkomen?

Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen.

Kan ik als ondernemer een woning huren?

Ja hoor! Als ondernemer kun je een woning huren als je minimaal 2 jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomensrichtlijnen voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Het is goed om te weten dat aan ondernemers een waarborgsom van 3 maanden de kale huur wordt gevraagd bij het sluiten van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet voor de sleuteloverdracht in bezit zijn van de verhuurder.

Kan ik als uitzendkracht een woning huren?

Het is belangrijk dat je ook op langere termijn de huur kunt betalen. Daarom is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst van minimaal één jaar te hebben, ondersteund met een intentieverklaring van de werkgever. Met een nul-urencontract of een contract via een uitzendbureau kun je niet aan deze voorwaarden voldoen. Een contract via een detacheringsbureau wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van het contract.

Inschrijven
Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

Controleer of je voldoet aan de inkomensrichtlijnen. Zo ja, vul online het inschrijfformulier volledig in en upload daar de gevraagde documenten. Druk op verzenden en je inschrijving is afgerond! Je verneemt zo snel mogelijk of je een woning toegewezen hebt gekregen en krijgt digitaal het huurcontract ter ondertekening aangeboden. Wanneer het huurcontract is ondertekend kun je starten met de voorbereidingen op de verhuizing!

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een appartement is het van belang dat je kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Als huurder moet je zelf aan deze richtlijnen voldoen, garantstelling van derden is niet mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt.

Zodra de verhuur start, kun je het online inschrijfproces starten. Hier wordt gevraagd om gegevens over je inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of je aan de inkomenseis voldoet.

 

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

Zodra de verhuur van start gaat, vind je op de website een button met ‘direct inschrijven’. Je kunt vervolgens een account aanmaken voor ‘mijn omgeving’; een online dossier waarin je veilig jouw gegevens en documenten kunt aanleveren.

Wil je op de hoogte gebracht worden zodra de verhuur van start gaat? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Welke documenten moet ik uploaden?

Van iedere huurder en eventuele medehuurder is nodig:

  • – Een uittreksel uit het basisregistratie persoonsregister. Hierop staat jouw woongeschiedenis beschreven. Deze kun je opvragen bij de gemeente (niet ouder dan 3 maanden).
  • – Een verklaring van jouw huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben je wél inwonend? Dan hoef je dit document niet aan te leveren.

Klik hier voor een blanco exemplaar

Loondienst
– Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden). Klik hier voor een blanco exemplaar
– Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Houd er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met jouw DigiD. Klik hier voor de handleiding voor het aanvragen van het UWV document.

  • Ben je net gestart met een nieuwe baan? Dan upload je ook je getekende contract.

Uitkering
– Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
– Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Klik hier om te zien hoe je dit document kunt opvragen. Houd er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Zelfstandig ondernemer
Als ondernemer kun je jouw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800-0543. Je kunt ook jouw voorlopige IB van het afgelopen jaar gebruiken. Heb je geen inkomensverklaring, dan is een accountantsverklaring met jaarrekening noodzakelijk.

De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren: – Inkomen aantonen met de inkomensverklaring van de belastingdienst. Deze kun je zelf aanvragen door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Let op: zonder DigiD kun je dit document dus niet opvragen.
– Balans, winst- en verliesrekening over het meest recente volledig boekjaar.
Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register.

Gepensioneerd
– Als je gepensioneerd bent, dien je de jaaropgaven van jouw pensioen/AOW en de inkomensverklaring van de Belastingdienst te verstrekken.
Kopie bankafschrift waarop storting van AOW zichtbaar is.
Kopie bankafschrift waarop storting van pensioen zichtbaar is.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent, in loondienst voor bepaalde tijd bent, je niet volledig aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen of in het geval van afwijkende situaties.

Moet ik borg betalen?

Wanneer een van de hoofdbewoners een tijdelijk contract heeft, is het noodzakelijk om één maand borg te betalen om risico’s op te vangen. Voor ZZP’ers dient er een borg van 3 maanden betaald te worden.

Opleveringsniveau/oplevering
In de appartementen van Westbeat zitten Hotfill aansluitingen. Wat houdt dat in?

De wasmachine dient aangesloten te worden op een Hotfill systeem evenals de vaatwasser in de keuken (vaatwasser zal reeds aangesloten zijn). Met Hotfill sluit je de wasmachine rechtstreeks aan op de warmwaterkraan. De machine hoeft het water dan niet zelf te verwarmen en dat scheelt elektriciteit. Met een hotfill-wasmachine kun je 10 tot 35% aan energiekosten besparen. Niet alle typen wasmachines zijn hier geschikt voor, echter is er een module geplaatst waardoor er keuze is voor jou als huurder om van de installatie gebruik te maken.

Voor de vaatwasser geldt dat de vaat eerst met de hand afgespoeld moet worden alvorens je het in de vaatwasser plaatst.

Kan ik zelf een keuken en/of badkamer uitkiezen?

De appartementen worden voorzien van een luxe Bribus keuken met Atag inbouwapparatuur, en een moderne badkamer. Je kunt deze niet zelf uitkiezen. De keuken en badkamer worden met een hoogwaardige en neutrale afwerking opgeleverd. De keuken- en badkameropstelling en het formaat zie je in de plattegronden van de specifieke appartementen.

Wat voor apparatuur zit er in de keuken?

In elk appartement zit een moderne keuken van het merk Bribus. De opstelling staat weergegeven op de plattegronden. De kasten zijn wit, het aanrechtblad is zwart composiet. De inbouwapparatuur is van Atag en bestaat uit een inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koel-/vriescombinatie en een combimagnetron.

Hoe is de badkamer ingericht?

De indeling van de badkamer staat weergegeven in de plattegronden. De badkamer is voorzien van een inloopdouche of een douchehoek met deur, handdoekenradiator en een (dubbele) wastafel. Boven de wastafel hangt een spiegel. De tegels op de vloer zijn antraciet van kleur, de tegels op de wand zijn hoogglans wit. Afhankelijk van de grootte van het appartement vind je in de badkamer ook een tweede toilet.

Hoe is het separate toilet afgewerkt?

Er is een hangend wandcloset en fonteintje met toiletkraan en toiletrolhouder. De vloertegels zijn antraciet van kleur en de wandtegels hoogglans wit.

Hoe wordt de woning verwarmd?

De woningen zijn voorzien van vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming. Er hangt een handdoekenradiator in de badkamer. De verwarming is aangesloten op een WTW installatie. Hierdoor is er dus geen gasaansluiting meer nodig.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer wordt toegepast en het laminaat geschikt is voor vloerverwarming. 

Huur je een Royal Apartment? Deze worden aangeboden met vloer.

Hoe werkt het met de gratis vloer bij de Royal Apartments?

Als je een Royal Apartment huurt, krijg je daar een vloer bij van John van Zweden. Je mag daar zelf laminaat uitkiezen dat past bij jouw interieur. Je maakt zelf een afspraak om de vloer na de sleuteloverdracht te laten leggen. De vloer wordt een onderdeel van het appartement en mag bij verhuizing dus niet meegenomen worden.

Download de flyer
Is er een afzuigsysteem in de woning geplaatst?

Ja, iedere woning wordt voorzien van een WTW-installatie. Warmteterugwin ventilatie is een energiezuinige manier van ventileren.

Deze installatie zorgt voor frisse lucht in je woning, door middel van verse, buitenlucht naar binnen te zuigen. Tegelijkertijd zuigt dit apparaat “gebruikte” binnenlucht af.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden in de woonkamer, hal, slaapkamers, zijn afgewerkt met behang in een neutrale kleur. Sommige wanden nabij de keuken zijn voorzien van wit spuitwerk. De plafonds worden voorzien van wit spuitwerk. De wand in het toilet boven de tegels is voorzien van spuitwerk.  

Is het schilderen van de wanden toegestaan?

De wanden worden met behang opgeleverd. Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten en decoreren. Dus je mag wanden `sausen` of (opnieuw) behangen.  Houd er rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in het oorspronkelijke staat moet terugbrengen. 

Kozijnen en deuren mag je niet schilderen. Boren in tegels (badkamer, toilet, keuken) is niet toegestaan.

Mag ik zonwering bevestigen aan de buitenkant van de gevel?

Het plaatsen van zonwering mag enkel na goedkeuring van de vastgoedmanager. Zij kunnen je informeren over de juiste uitvoering en kleur.

Voorzieningen
Zit er een berging bij het appartement?

In het appartement heb je een interne berging met daarin ruimte voor wasmachine en/of droger, en de WTW unit. Er zit geen externe berging bij je appartement.

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Westbeat is voorzien van een aparte fietsenstalling waar je je fiets kwijt kunt.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Er is een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar in de ondergelegen parkeergarage. Een parkeerplaats kost €125- per maand exclusief servicekosten. Je huurt geen vaste parkeerplaats, waar je je auto kunt parkeren kan dus per keer verschillen.

Zijn er laadpalen in de parkeergarage voor mijn elektrische auto?

Er worden 6 laadstations in de parkeergarage aangelegd.

Westbeat heeft MyPup lockers, wat houdt dat in?

Een MyPup is een pakketservice, door middel van kluisjes. In de centrale hal worden kluisjes geplaatst, waar je vervolgens je pakketten kunt laten bezorgen. Zo hoef je niet thuis te blijven om je pakket aan te nemen en haal je het zelf op uit de kluis wanneer het jou uitkomt! En, je kunt hiermee ook retourneren en zelf pakketjes verzenden. Dus passen die schoenen toch niet zo lekker, dan stuur je ze gewoon weer via hetzelfde kluisje terug.

 

Duurzaamheid
Hoe energiezuinig is Westbeat?

Heel erg energieneutraal! De EPC is zelfs -0,05. Welke maatregelen zijn er dan getroffen om het gebouw zo energieneutraal te krijgen?

Onder andere door de volgende kenmerken:
– Goede isolatie
– Drievoudige beglazing
– Buitenzonwering
– Gasloze woningen
– Laadpalen in de parkeergarage

Energie-efficiënte installaties, waaronder:
– Duurzame koeling middels een warmtebesparend en efficiënt ventilatiesysteem (drycooling)
– Stadsverwarming
– Zonnepanelen waarvan de opbrengst voor de algemene ruimten is
– Hotfill installatie voor de vaatwasser en wasmachine

Wat is de Green Wall?

Aan de noordgevel vind je groene geveldelen, de ‘Green Wall’. Dat houdt in dat er delen van de gevels zijn voorzien van beplanting. Deze groene gevels hebben een positief effect op eventueel geluidsoverlast. Daarnaast nemen de groene gevels fijnstof op. En tenslote versterken de gevels de biodiversiteit: het trekt vogels en insecten aan.